polski  |  english

Polityka prywatności

wraz z obowiązkiem informacyjnym

Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomie

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Kamala Sp. z o.o., ul. Racławicka 114,
02-634 Warszawa, KRS: 0000232698, REGON: 140115401, NIP: 5242547727, numer telefonu: 22 301 11 11, adres email: biuro@fortsluzew.pl.

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe Kamala Sp. z o.o. przetwarza w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 3. obsługi Państwa zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 5. analiz i badań sposobu korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez Kamala Sp. z. o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. marketingu bezpośredniego (na czas trwania umowy: art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes; po zakończeniu umowy: art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?

W celu zawarcia umowy wymagamy od Państwa podania danych zawartych w formularzu – jeśli ich Państwo nie podadzą, zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości nie będzie możliwe.

Możemy Państwa poprosić również o podanie dodatkowych danych, których podanie lub niepodanie nie będzie miało wpływu na zawarcie umowy, np. numer telefon czy adres mailowy. Jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić do Państwa i informować o gotowości do odbioru mieszkania.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.

Państwa dane osobowe również innym administratorom, którzy przetwarzają dane w swoim imieniu, np. podmiotom należącym do grupy Turret, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, notariuszom lub prawnikom i innym, w zakresie w jakim stają się oni administratorami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu przechowujemy Państwa dane?

Czas przechowywania Państwa danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy jest uzależniony od Ustawodawcy i wynika z przepisów prawa. Dane będziemy przechowywać podczas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres, w czasie którego ograny państwowe mają prawo przeprowadzić kontrolę.

Czas przechowywania danych osobowych pozyskanych za pomocą strony internetowej www.turret.com.pl to 24 miesiące licząc od początku roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym dane zostały pozyskane.

Dane osobowe wykorzystywane do celów marketingowych pozyskane na podstawie zgody przechowujemy do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

Prawa osób fizycznych

Państwa prawa to:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Czy muszą Państwo podawać dane?

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji Państwa próśb, obsługi i kontaktu, wysłania ofert, czy wykonania umowy z należytą starannością.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Kamala Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny, w tym również w formie profilowania.